Yachapakuykuna,
perqaykuna

Allichapaykuna

Tiyanahamp´Arakuna, Llank´Anapaqkuna,
Ruwasqaña Wasikuna.

Watukuykuna qolqe apachiykuna ima

Pacha sasachakuymanta allichapay

Tiyanahamp´arakuna, llank´anapaqkuna, ruwasqaña wasikuna ima Gerencial T´aqaqa,
paykuna qhawarinku hunt´asqa tiyanahamp´arakuna kananta, hinallataq llank´anapaqkuna, ruwasqaña wasikuna hatarichiypipas,
estadoq yachaywasikuna allinta llank´ananpaq, mayqenkunachus, emergencia nisqapi kashanku utaq urmastillanña kashankuman.

Ruwananku

Qhawariy, ajllariy imakunachus ruwana kashan, may perqakunamanchus churana kashan tiyanahamp´arakuna, llank´anapaqkuna, chaqlla perqaykunapas maypichus PRONIED llank´anqa, hinallataq maykunatachus Plan de Infraestructura Educativa, kaytaraq ñawpaqta niran chayta.

Awariy, qhwariy imaynatachus purishan, runa wajariykuna, rantiykuna ima; lluy tiyanahamp´arakuna, llank´anapaqkuna chaqlla perqaykunapas maykunatachus Plan de Infraestructura Educativa, kaytaraq ñawpaqta niran chayta.

Ruway, imakunachus ruwana kanqa, tiyanahamp´arakuna, llank´anapaqkuna, hinallataq chaqlla perqaykunapas, as allin yachaywasikuna llank´arinanpaq lluy suyunchispi.

Qatipay, lluy suyupi tiyanahamp´arakuna, llank´anapaqkuna, hinallataq chaqlla perqaykunapas; rakikunanta, estadoq yachaywasikunapi. PRONIED munasqankunata hunt´akunanpaq, hinallataq yachapakuy perqaykuna allinta qespirinanpaq.

Ficha de Homologación nisqa proyecto.

Ruwasqaña yachaywasi, Costa Chhala llaqtakunapaq hina.

Reqsiriy astawan, chay Ficha de Homologación nisqa proyectomanta, ruwasqaña
yachaywasi, Costa Chhala llaqtakunapaq hina. Kay archivo nisqa, mast´asrisqa kanqa, ishkay chunka llank´asqalla yupasqa p´unchaypi (20), maypichus pikuna munanku rimarinkuman, aypachinkumantaq rimayninkunata kay correo nisqakunaman: rogarcia@minedu.gob.pe y gfernandezv@minedu.gob.pe tukukuynin reqsichisqa p´unchay kama.

 

Proyecto de Ficha de Homologación

Plantilla para Comentarios

Pedir aulas prefabricadas de emergencia
por el Fenómeno del Niño

Recomendaciones para el uso
y mantenimiento de modulos

Sapa kutin tapukuykuna

  1. Khunan p´unchaykuna, ¿Kanchu ima kamachikuy hina, imayna yahcaywasipaq tiyanahamp´arakuna kanan chay?

Khunan pachaqa chayraq chay kamachikuytaqa chanichamushanku. May kamachikuypichus, imayanan kanan chay tiyanahamp´arakuna, imayna yachaywasiq kasqanman hina, hinallataq maypichus chay yachaywasi tarikun suyunchis ujupi.

  1. ¿Imaynatan chay yachaywasi tiyanahamp´arakuna qomuwanankupaq, mañarikuyta hunt´ayman?

PRONIED´man solicitud nisqata apachinayki. Chaypi ninan chaninta ima raykuchus hoq mosoq tiyanahamp´arakunata mañakushanki, mauk´a kqakunaq rantinta churakapunanpaq.

  1. ¿Imaynataqri, trámite mañarikuy nisqa, especial nisqa tiyanahamp´arakuna, hoq niraq llank´aykunapaq, laboratorio nisqakunapaq, utaq llank´ana wasikunapaq hina yachaywasi ujupi?

PRONIED´man solicitud nisqata apachinayki. Chaypi ninan chaninta ima raykuchus tiyanahamp´arakuna utaq llank´anapaqkuna, especial nisqakunata munanki chayta.

Solicitud nisqa tiyanahamp´arakuna mañakunapaq

Yachachiykuna, solicitud tiyanahamp´arakuna mañakuy, hunt´anapaq

  1. ¿Imaynatan ruwayman, ruwasqaña yachaywasikunata, mañakunaypaq?

PRONIED´man solicitud nisqata apachinayki. Chaypi ninan chaninta ima rayku, mañakushanki ruwasqaña yachaywasikunata. Warmakunaq yachapakuynin mana sayananpaq, hinallataq allinlla tiyanankupaq yachaywasi ujupi. Sumaqta ima ruwanankutapas ruwakunankupaq, lluykunaqta: warmakuna, taytamamakuna, yachachiqkuna ima. As allin yachaykuna kananpaq, chay ujupi.

Solicitud nisqa ruwasqaña yachaywasikunapaq

  1. Tiyanahamp´arakunamanta, llank´anapaqkunamanta, ruwasqaña yachaywasikunmanta ima, Aypachiymanchu format de sustento de necesidad nisqapi, PRONIED, página web nisqanta?

Arí, Solicitud nisqakunaqa, apachikunkumanmi computadoranta, chay formato de sustento de necesidad nisqakunata, ñawpaqta qhawarikunanpaq, chaymanta chaninchanankupaq mañakuyta. Ichaqa, yupakunanpaqqa, PRONIED´pa mesa de partes nisqantapunin hunt´asqa qhelqa mayt´ukuna haykunan.